Oferim servicii de consultanță și proiectare pentru o gamă largă de produse

Cui ne adresăm


Serviciile de proiectare și consultanță tehnică, se adresează următoarelor domenii:imagine – echipamente și instalații de reciclare a deșeurilor;
imagine- stații de sortare a deșeurilor;
imagine – sisteme și echipamente de depoluare (sol, apă, aer);
imagine – instalații și echipamente de compostare;
imagine – echipamente și instalații pentru fermele zootehnice;
imagine – echipamente și instalații folosite în agricultură;
imagine – inginerie mecanică;
imagine – echipamente și instalații folosite în silvicultură, pomicultură, viticultură.