Domenii de competenţă

 

Serviciile de consultanță tehnică, proiectare şi execuţie se adresează următoarelor domenii:
– echipamente și instalații de reciclare a deșeurilor;
– stații de sortare a deșeurilor;
– sisteme și echipamente de depoluare (sol, apă, aer);
– instalații și echipamente de compostare;
– echipamente și instalații pentru fermele zootehnice;
– echipamente și instalații folosite în agricultură;
– inginerie mecanică;
– echipamente și instalații folosite în silvicultură, pomicultură şi viticultură.