Instalaţie de măcinat cereale integral IMCI–50

Instalația de măcinat cereale integral se foloseşte pentru măcinarea cerealelor boabe (grâu, orz, porumb, ovăz, orez etc.), şi se compune din:

Masă compusă din:

Suport masă – o construcţie metalică rigidă executată din profile laminate din oţel inox;

Suport motor – executat din tablă, se montează articulat pe cadru pentru a permite întinderea curelelor transmisiei. Pe el se fixează motorul electric de acţionare.

Suport cutie de produs – executat din lemn de fag, se montează articulat la unul din capete pe suportul masă. Se utilizează ca suport pentru cutia de colectare a produsului finit.

Mecanism cu excentric – montat pe suportul masă, are rolul de a deplasa suportul pe care se află cutia de colectare produs finit, pe două direcţii, în sus şi în jos. Poziţia superioară corespunde operaţiei de măcinare când trebuie asigurată o etanşeitate perfectă între cutia de colectare şi blatul mesei, iar poziţia inferioară corespunde momentului de extragere a cutiei şi golirea acesteia, moment în care moara este oprită.

Suport aspiraţie este compus dintr-un suport pe care se fixează unul din capetele unui element filtrant textil. Celălalt capăt al acestuia se fixează pe tubul de racordare al mesei. Are rolul de a reţine praful de făină rezultat în procesul de măcinare.

Moara alcătuită din următoarele părţi principale:

Carcasa – o construcţie turnată executată din fontă rezistentă la uzură. Pe unul din pereţi este prevăzută cu un sistem de zimţi în scopul intensificării procesului de mărunţire;

Lagărul ansamblat – compus dintr-o carcasă în care se montează prin intermediul a doi rulmenţi, un ax. Pe unul din capetele axului se montează tamburul. Pe celălalt capăt al axului se montează roata de acţionare, care prea mişcarea de la motorul electric prin intermediul unei transmisii cu curele trapezoidale.

Tamburul – compus dintr-un disc pe care se montează 8 crampoane, care în timpul procesului de lucru prin acţionarea lor asupra boabelor de cereale realizează mărunţirea acestora până la granulaţia dorită dependentă de dimensiunile orificilor sitelor folosite.

Ansamblu sită – construită dintr-o sită de formă cilindrică, ce se fixează între două flanşe, prin intermediul şuruburilor şi a unor distanţiere. În procesul tehnologic de lucru pot fi folosite site cu orificii de diferite diametre în funcţie de granulaţia produsului finit dorit a se obţine.

Ansamblu capac – se compune din corp capac executat din fontă, pe care se fixează prin şuruburi un tambur executat din oţel rezistent la uzură, având o configuraţie specială ce ajută la intensificarea produsului de mărunţire.

Cutie alimentare – construcţie sudată executată din tablă din inox alimentar. În interior pe traseul de curgere a boabelor, cutia de alimentare este prevăzută cu un şibăr pentru controlul debitului de boabe.

Apărătoarea 1 şi Apărătoarea 2 sunt construcţii sudate din tablă ce se montează pe masă pentru protejarea transmisiei mecanice de la motor la moară în scopul evitării accidentelor de muncă.

Cutie produs finit este executată din tablă de inox, prevăzută cu două mânere pentru manipularea şi se utilizează la colectarea făinurilor rezultate din procesul de mărunţire.

Galerie imagini 3D

Click pentru Fisa Tehnica