Transportor cu bandă metalică BTD–1500

Banda pentru transportul deşeurilor se foloseşte pentru transportul către pâlnia de alimentare a preselor pentru deşeuri din hârtie, carton (sau alte deşeuri) în vederea balotării lor; sau orice instalaţie din domeniul reciclării. Banda este o construcţie modulară şi se compune din:

Traversă – în număr de 14 bucăţi traversele fac legătura între pereţii stânga – dreapta şi are rolul de a rigidiza construcţia. O traversă este executată din profile laminate;

Perete 1 – este un perete stânga – dreapta şi alcătuieşte partea orizontală a benzii, respectiv partea prin care va fi alimentată banda. Peretele este alcătuit dintr-o placă din tablă pe care sunt sudate corniere pentru ghidajul benzii;

Perete 2 – acest perete face legătura între partea orizontală şi cea înclinată a cadrului benzii, este alcătuit din tablă pe care se sudează cornier pentru a facilita trecerea de la partea orizontală la partea înclinată a benzii;

Perete 3 – alcătuit din tablă şi cornier este un perete stânga – dreapta, fiind primul tronson din partea înclinată;

Perete 4 – pe acest perete stânga – dreapta sunt sudate şi părţile de sprijin a primului picior de sprijin, fiind al doilea tronson din partea înclinată. Construcţia lui este tot din tablă şi cornier;

Perete 5 – acest perete stânga – dreapta este peretele care face legătura dintre partea înclinată şi revenirea la orizontală a benzii. Alcătuirea lui este tot din tablă şi cornier, tot aici fiind şi partea de sprijin al piciorului de sprijin 2;

Prelungire – este o legătură între pereţii 4 şi 5 pentru a ajunge la cotele necesare de funcţionare, construcţia find aceiaşi ca al pereţilor;

Picior de sprijin 1 – este o construcţie din profile laminate cu rolul de sustinere a cadrului benzii;

Picior de sprijin 2 – la fel ca primul rolul este de a susţine banda în poziţia de lucru;

Articulaţie – rolul ei este de a face legătura dintre picioarele de sprijin şi cadrul benzii. În număr de 4 o articulaţie este alcătuită dintr-o tijă filetată şi o bucşă;

Bolţ – face legătura între articulaţie şi piciorul de sprijin, fixarea lui făcându-se cu un splint;

Apărătoare 1 – în număr de 4 se montează pe partea înclinată a cadrului; este alcătuită din tablă de grosime mică, şi are rolul de a nu permite produselor aflate pe bandă să cadă pe părţile laterale;

Apărătoare 2 – construcţie din tablă stânga – dreapta se montează pe pereţii 5 cu acelaşi rol ca al primei apărători;

Apărătoare 3 – această apărătoare stânga – dreapta se montează deasupra pereţilor 2 şi face trecerea de la partea orizontală la cea înclinată;

Suport prindere – în număr de 20 de bucăţi un suport de prindere este alcătuit din profile laminate şi are rolul de legătură şi susţinere a apărătorilor cu pereţii cadrului;

Perete cuvă – este alcătuit din tablă stânga – dreapta şi un perete cuvă mic, are rolul de a forma o cuvă între suprafaţa solului şi partea orizontală a transpor-torului aflată într-o groapă;

Suport – face legătura între pereţii cuvei şi peretele 1; are rol şi de susţinere şi poziţionare a părţii orizontale a transportorului. Construcţia lui este din profile laminate;

Ax – este format din oţel rotund prelucrat, acesta formează axul de întoarcere a benzii. Pe el se montează roţile de lanţ, distanţierele 1 şi 2 iar la capete lagăre;

Roata de lanţ – are rolul de a antrena şi/sau ghida lanţul;

Distanţier 1 ,2, 3 – alcătuit din ţeavă rotundă are rolul de a ţine roţile şi lagărele la distanţa de montaj dorită;

Ax antrenare – format din oţel rotund, pe acesta se montează roţile de lanţ, distanţierele 1 şi 3 şi lagăre la capete, împreună formând tamburul de antrenare a benzii. Pe axul de antrenare se montează şi motoreductorul pentru antrenarea benzii. Întinderea benzii se face prin lagărele de pe axul de antrenare;

Bandă – alcătuită din profile din tablă montate pe lanţul M56x125 stânga – dreapta formează o bandă continuă pentru transportul deşeurilor. Lanţurile sunt ghidate pe profilele sudate pe pereţi. Din loc în loc pe unele profile a benzii sunt sudate raclete pentru o bună funcţionare în plan înclinat.

Banda pentru transportul deşeurilor nu prezintă pericol de incendiu, explozie, emisii de radiaţii sau gaze, respectând standardele de proiectare în vigoare.

Toate suprafeţele muchiilor şi colţurile sunt ajustate pentru a preveni eventualele leziuni. Construcţia transportorului cu bandă nu permite atingerea accidentală a elementelor în mişcare în timpul funcţionării.

Transportorul este prevăzut cu sistem de oprire automat în caz de accident sau blocări

Materialele alese asigură o bună funcţionare a tuturor subansamblelor şi conferă o foarte bună rezistenţă mecanică, rezistenţă la oboseală şi îmbătrânire. Întreaga construcţie asigură o foarte bună protecţie împotriva accidentelor cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor prevăzute în cartea tehnică.

Galerie imagini proiect 3D

Galerie imagini din timpul execuţiei şi montajului

Video


Click pentru Fisa Tehnica